Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής του Βαρικού επιτρέπει στην καλλιέργεια της βέργας, πρώτης ύλης για την κατασκευή αντικειμένων καλαθοπλεκτικής. Ένα ειδικό ευλύγιστο φυτό, τη «βέργα», που προσφέρεται για την κατασκευή πλεκτών αντικειμένων οικιακής και επαγγελματικής χρήσης (καλάθια, πανέρια, κοφίνια, δοχεία νερού, κρασιού και τσίπουρου, κλπ). Έτσι, η καλαθοπλεκτική τέχνη αποτέλεσε για ορισμένους κατοίκους βασική επαγγελματική ενασχόληση για την κάλυψη οικιακών αναγκών και την ενίσχυση του οικογενειακού εισοδήματος, επιλογή που στηρίχθηκε στην αυξημένη ζήτηση των προϊόντων της καλαθοπλεκτικής τέχνης.

Η βέργα αρχικά είναι καλλιεργούμενο φυτό καθώς φυτεύεται σε επίπεδα χωράφια με αυξημένα ποσοστά υγρασίας καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, κατόπιν μετατρέπεται σε αυτοφυές φυτό, γιατί κάθε έτος το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου κόβεται και αυτοφύεται για τριάντα και πλέον χρόνια.

Μετά το κόψιμο η βέργα ξεφλουδίζεται-λευκαίνετε, στεγνώνεται και είναι έτοιμη για χρήση.  

Κατά την καλαθοπλεκτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο φυσικό της χρώμα το σκούρο πράσινο, λευκή ως επί το πλείστον και βαφόμενη σε κόκκινο και πράσινο χρώμα.